นิสิตทันตแพทย์ ม.พะเยา ที่ได้รับรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 24/12/2563 11:24:05น. 1509

รางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.รสธร พูลสวัสดิ์ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสเข้ารับรางวัล "หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์" จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

        เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย และเป็นการเชิดชูเกียรติ อาจารย์หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย และเป็นต้นกำเนิดของทันตแพทย์แผนปัจจุบัน ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยจึงได้คัดเลือกนิสิตทันตแพทย์ในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อมอบรางวัล "หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์" เพื่อยกย่อง เชิดชูนิสิตที่มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น มีผลการเรียนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจ และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และวงการทันตแพทย์สืบต่อไป

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นทพ.รสธร พูลสวัสดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/12/2563 11:24:05

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน