วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา(ฝึกสอน) กิจกรรมครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2

7/1/2564 16:21:24น. 671
ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์

       วันที่ 7 มกราคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา และ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา(ฝึกสอน) กิจกรรมครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team

       ภายในโครงการได้มีการจัดประชุมสัมนาอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนิเทศก์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการชี้แจงแนวทางและกระบวนการในการติดตามนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
7/1/2564 16:21:24น. 671
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา(ฝึกสอน) กิจกรรมครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2

#มหาวิทยาลัยพะเยา #วิทยาลัยการศึกษา #ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน