เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาติดตามตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 8/1/2564 11:10:37น. 196

นิสิตทุน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางกิตติธรา ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เข้าพบนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจนิสิตทุน ในด้านการเรียน ความประพฤติ และค่าใช้จ่ายในเงินทุนพระราชทาน ในการนี้ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิต พร้อมด้วยนางสาวดวงเดือน ยะนา หัวหน้างานทุนการศึกษา บุคลากร กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 15 คน เข้าร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย ชั้น 1 อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 


   

facebook twitter line


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ /ดวงเดือน ยะนา   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/1/2564 11:10:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน