ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

8/1/2564 13:34:42น. 1200
PULINET

         ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference : PULINET 2021)

          ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 1 ซึ่งจัดโดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ภายใต้กรอบแนวคิด "New Normal Library: Opportunities & Challenges" การประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในห้องสมุดสังกัดสถาบันอุดมศึกษา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
8/1/2564 13:34:42น. 1200
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

#PULINET #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ # การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET #PULINET 2021 #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน