นิสิตคณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับทุนการศึกษา การเรียนภาษาจีนแบบออนไลน สาธารณรัฐประชาชนจีน 8/1/2564 13:40:57น. 419

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา “การเรียนภาษาจีนแบบออนไลน์” จากศูนย์ CLEC สาธารณรัฐประชาชนจีน
       คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา “การเรียนภาษาจีนในรูปแบบออนไลน์” จากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มต้นช่วงเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฏาคม 2564 โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

       ทุนสำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ที่เข้าศึกษา ณ Tianjin Normal University จำนวน 6 คน ได้แก่

 1. นางสาวเจนจิรา หลงศักดิ์
 2. นางสาวฐานิช คณารัตน์
 3. นางสาวภัทรกร สิงห์อ้าย
 4. นางสาวพนิดา วิทยาเรืองศรี
 5. นางสาวฮัสนา แสงเนตร
 6. นางสาวกัญธิมา ทิมสันต์

         ทุนสำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “To learn Chinese on the Ecological Campus and to Appreciate the Culture in the City of Tianjin” ในโครงการของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน โครงการ “Chinese Bridge” Online 2020 Summer Camp จำนวน 3 คน ได้แก่

 1. นางสาวอักษราภัค คงคะชาติ
 2. นางสาวกฤตพร ดวงจิตร
 3. นางสาวกัญธิมา ทิมสันต์

        ทุนสำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษา ณ Dongbei University of Finance and Economics จำนวน 2 คน ได้แก่

 1. นางสาวกฤตพร ดวงจิตร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
 2. นางสาวพิชชาภา วิเศษศิริ วิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษข้อมูล / ภาพ : อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ / อาจารย์ Wang Zhiguo อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebook twitter line


ภาพ :   อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ / อาจารย์ Wang Zhiguo   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ / อาจารย์ Wang Zhiguo / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/1/2564 13:40:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน