ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการฐานข้อมูล Scopus

12/1/2564 13:49:14น. 2384
ฐานข้อมูล Scopus
          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร ที่มีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพของวารสารจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา (peer-review) โดยครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมบทความในวารสารมากกว่า 22,800 รายชื่อ หนังสือมากกว่า 225,000 รายชื่อ รวมทั้งข้อมูลนักวิชาการและนักวิจัย มากกว่า 16 ล้านรายการ จากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่ง และยังครอบคลุม Article-in press จากสำนักพิมพ์มากกว่า 8,000 แห่ง เช่น Cambridge University Press, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nature Publishing Group, Springer, Wiley-Blackwell and Elsevier ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล Scopus โดยผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์ http://www.scopus.com
           ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3531 หรือเคาน์เตอร์บริการ โทร. 0 5446 6705Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการฐานข้อมูล Scopus

#ฐานข้อมูล Scopus #Online Database #บทความวารสาร #ฐานข้อมูลบรรณานุกรม #สาระสังเขป #Scopus #Elsevier #สหสาขาวิชา #นักวิชาการ #นักวิจัย #วิทยาศาสตร์ # เทคโนโลยี ก #การแพทย์ #สังคมศาสตร์ #ศิลปศาสตร์ #มนุษยศาสตร์ #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4 #SDG10 #SDG11


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน