โครงการ Phayao Learning City หลักสูตรที่ 3 “นวัตกรรมเพื่อสังคม” 12/1/2564 15:47:16น. 141

โครงการ Phayao Learning City หลักสูตรที่ 3 “นวัตกรรมเพื่อสังคม”

        เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2564 ทีมนักวิจัยจากโครงการ Phayao Learning City ได้ดำเนินกิจกรรมหลักสูตรที่ 3 นวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้วิสัยทัศน์ City of Inclusive Happiness (เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วย (1) เข้าใจการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) (2) เข้าใจการตั้งคำถามที่มีพลัง (Powerful Questioning) (3) วิเคราะห์ข้อมูลจากการพูดคุยเพื่อหาต้นเหตุของปัญหาสังคม และ (4) สร้างสรรค์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยจัดให้มีรูปแบบการสอน อาทิ การทำ Workshop ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและการตั้งคำถามที่มีพลัง การฝึกการสัมภาษณ์โดยใช้ทักษะการฟังและการตั้งคำถามเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาสังคมที่สนใจ การระบุประเด็นปัญหาที่แท้จริง การพัฒนาต้นแบบไอเดียการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การนำเสนอไอเดียเพื่อรับข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง และ การปรับปรุงไอเดีย

        กิจกรรมหลักสูตรที่ 3 นวัตกรรมเพื่อสังคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวสุภาพร บัวผัด หัวหน้างานธุรการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิต และ นางสาวเด่นนภา ปัสตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานวิจัย ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 20 คน กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

 

ภาพ / ข้อมูล : นางสาวมารศรี เงินเย็น ผู้ช่วยนักวิจัย  

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  

facebook twitter line


ภาพ :   นางสาวมารศรี เงินเย็น   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมารศรี เงินเย็น / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/1/2564 15:47:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน