คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร

12/1/2564 19:20:55น. 428
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการ ขององค์กร (SWOT analysis) และมุ่งพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดในกิจกรรมดังกล่าว และมอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสูงสุด 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขมพ.   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขมพ.   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
12/1/2564 19:20:55น. 428
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร

#สาธารณสุขศาสตร์มพ. #สาสุขพะเยา #สาสุขมอพอ #PHUP #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน