คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร 12/1/2564 19:20:55น. 178

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการ ขององค์กร (SWOT analysis) และมุ่งพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดในกิจกรรมดังกล่าว และมอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสูงสุด 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขมพ.   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขมพ.   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/1/2564 19:20:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน