คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และรองนายแพทย์สาธารณสุข

13/1/2564 11:35:57น. 828
PHUP คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ universityofphayao มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาสุขพะเยา
วันที่ 13 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน เข้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และนายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในการส่งนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และในการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
13/1/2564 11:35:57น. 828
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และรองนายแพทย์สาธารณสุข

#PHUP คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ universityofphayao มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน