CITCOMS และ คณะแพทยศาสตร์ ประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

13/1/2564 12:50:52น. 979
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ณ อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ


          โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน และมีผู้เข้ารวมการประชุมประกอบด้วยคณะแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศและทีมงาน

          โดยการประชุมหารือดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางและแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อให้มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital ประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับการนัดเข้าตรวจ Appointment Mobile Application ระบบข้อมูลการยา Drug List Application ระบบจัดการพัสดุการแพทย์ Medical Equipment Database Application และระบบวิเคราะห์ NCD Application  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
13/1/2564 12:50:52น. 979
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


CITCOMS และ คณะแพทยศาสตร์ ประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

#CITCOMS #คณะแพทยศาสตร์ #พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน