สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จ.พะเยา เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดพะเยา

14/1/2564 11:38:53น. 467
UPITI

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับ นางสาวแสงดาว ปจัญละ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวดวงเดือน เรียบร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวตรีสรา ควรสมาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางกมลพร วงศ์จุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ หนึ่งจังหวัด หนึ่งสตาร์ทอัพ (One Province One Startup) และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาในการนำเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ให้สามารถขยายกิจการได้โดยง่าย และเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด โดยก่อนเดินทางกลับได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (UPSPACE) และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนึ่งในบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับให้บริการผู้ประกอบการ ภาคเอกชนในพื้นที่    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
14/1/2564 11:38:53น. 467
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน