คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา บูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 21/1/2564 10:53:15น. 213

ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลแม่กา
          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนเขา เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา ประจำปี 2564 โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่าในปีที่ผ่านมา รวมถึงการวางแผนดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดพะเยาในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
        โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลแม่กา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เทศบาลตำบลแม่กา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/1/2564 10:53:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน