ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria ของมหาวิทยาลัยพะเยา

21/1/2564 14:09:25น. 644
โครงการ TQA Criteria
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ หัวหน้างาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยกองบริการการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติต่อไป 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปิยะราช สุขภิญโญ (หัวหน้างานเทคโนโลยี)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
21/1/2564 14:09:25น. 644
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria ของมหาวิทยาลัยพะเยา

#โครงการ TQA Criteria #TQA #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #พัฒนาองค์กร #SDG17


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน