ม.พะเยา และ ชลประทานพะเยา หารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ม.พะเยา

21/1/2564 20:08:51น. 1949
การจัดการทรัพยากรน่้ำ

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์  และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด พร้อมบุคลากรกองอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ คุณปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และ คุณอนันต์ แสงสุวรรณ นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เพื่อพบปะหารือและให้คำแนะนำการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา


          เนื่องจากสถานการณ์น้ำฝนในช่วงที่ผ่านมาของจังหวัดพะเยาในรอบปีที่มีจำนวนฝนตกเพียง ๕๔ วัน จากซึ่งเคยมีจำนวนถึง ๙๐ วัน ดังนั้นจึงเป็นข้อกังวลเรื่องน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำเพื่อการจัดการน้ำให้มีเพียงพอสำหรับก่อนช่วงฤดูฝนในหลายประเด็น เช่น

     ๑. ควรมีมาตรการประหยัดและการตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด 

     ๒. ควรลดการใช้น้ำในพื้นที่การเกษตรลง หรือใช้น้ำจากแหล่งบำบัดแทน 

     ๓ควรนำน้ำทิ้งจากแหล่งบำบัดมาใช้ทดแทนสำหรับอุปโภค 

     ๔ควรใช้ทางเลือกน้ำประปาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมเพื่อลดการใช้น้ำดิบในมหาวิทยาลัย 

     ๕. เก็บน้ำสำรองไว้ในถังเก็บที่มีอยู่ทุกแห่งในมหาวิทยาลัย
          สำหรับในระยะยาว นอกจากน้ำฝนที่มหาวิทยาลัยสามารถเก็บได้แล้ว มหาวิทยาลัยต้องหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นมาเติมให้เต็มแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจร่วมมือกับชุมชนเพื่อการแบ่งปันการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และอีกทางเลือกหนึ่งอาจใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคหากมีการเดินท่อประปามาถึงบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแล้ว
ทั้งนี้ .พะเยา และ ชลประทานพะเยา จะได้ร่วมมือหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ .พะเยา เป็นระยะๆ ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   
21/1/2564 20:08:51น. 1949
Print Friendly and PDF

ม.พะเยา และ ชลประทานพะเยา หารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ม.พะเยา

#การจัดการทรัพยากรน้ำ #UniversityofPhayao
#sdg6 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน