ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24/1/2564 10:33:49น. 271
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

      ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักจัดรายการวิทยุ อสมท. เชียงใหม่ และคุณปาริสสา กาญจนกุล นักจัดรายการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) และอาจารย์พิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

           การพบปะกันครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพื่อแนะนำด้านภารกิจและการทำงานของศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนแล้ว ยังเป็นการร่วมหาแนวทางเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย โดยคุณปาริสสากล่าวว่า “digital disruption ส่งผลต่อการทำงานของสื่อมวลชนทุกระดับรวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่น หนทางทีจะทำให้สื่อมวลชนสามารถอยู่รอดคือ การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้” นอกจากนี้ อาจารย์กริ่งกาญจน์ ยังได้เสริมอีกว่า “นอกจาก digital disruption สถานการณ์ COVID-19 ก็ส่งผลกระทบกับรายได้ของสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน”   

       ทั้งนี้ ความรู้เพิ่มเติมที่สื่อมวลชนต้องการในปัจจุบันประกอบด้วย การสร้าง Content ที่แตกต่าง รวมไปถึงการเสริมพลังให้สื่อมวลชนเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตสื่อเพื่อป้อนให้กับช่องทางต่าง ๆ ที่มีหลากหลายช่องทางในปัจจุบัน รวมไปถึงทีวีชุมชนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/1/2564 10:33:49น. 271
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน