ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

24/1/2564 10:36:32น. 299
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ทีมงานศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน เข้าพบ คุณวรรณา ผุสดี การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของศูนย์ฯ ซึ่งในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มีภารกิจประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความต้องการให้พนักงานทุกคนมีความรู้พื้นฐานด้านการผลิตสื่อในรูปแบบที่ทันสมัย และสามารถเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้คนมาท่องเที่ยวได้

         โดยยังเน้นย้ำให้ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในจังหวัดพะเยาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักโฮมสเตย์ในจังหวัดพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/1/2564 10:36:32น. 299
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน