วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" มหาวิทยาลัยพะเยา

28/1/2564 15:01:25น. 1704
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

วันที่ 28 มกราคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “University lmpact Ranking” เป็นการจัดในรูปแบบ Online Conference เป็นครั้งแรก โดยได้เริ่มการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่าง วันที่ 25 -28 มกราคม 2564 มีผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 433 ผลงาน

      ในงานดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 1 ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา และ อันดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

      และในงานเดียวกันได้มีการมอบรางวัลโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม แบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง โดยวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ภายใต้ชื่อโครงการ รูปแบบการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : งำเมืองโมเดล ซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกับ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกตำใต้ จังหวัดพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
28/1/2564 15:01:25น. 1704
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" มหาวิทยาลัยพะเยา

##มหาวิทยาลัยพะเยา #วิทยาลัยการศึกษา #งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings"
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน