คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

29/1/2564 15:17:25น. 1251
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดี และผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามที่สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบ ในการผลิตบัณฑิต ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพ สอดรับกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ณ อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
29/1/2564 15:17:25น. 1251
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

#UniversityofPhayao #PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน