มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับ เป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 16 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ Webometrics Thailand 2021

31/1/2564 19:32:06น. 884
มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับ เป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 16 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ Webometrics Thailand 2021
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Cybermetrics Lab ครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดประมาณ 30,000 แห่ง ปรากฏผลที่น่าสนใจ ผ่านการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ "Ranking Web of World Universities" มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับใน    Ranking Web of Universities January 2021 Edition ทั้งหมด 189 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 16
และอยู่ลำดับที่ 2,111 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 11,994 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

การประกาศผล webometrics 2021


ซึ่งเกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Cybermetrics Lab ใน Ranking Web Universities January 2021 Edition ประกอบด้วยตัวชี้วัด ที่มาของข้อมูล และน้ำหนักคะแนน ตามที่ปรากฏที่ New edition: January 2021 | Ranking Web of Universities: Webometrics ranks 30000 institutions    ดังต่อไปนี้

  • 1.Visibility (50%) จำนวนการอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่น (subnet) กลับมายังเว็บของมหาวิทยาลัย
  • 2.Transparency or Openness (10%) จำนวนการถูกอ้างอิง (citation) ของผลงานวิชาการ 210 อันดับแรก
  • 3.Excellence or Scholar (40%) จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมาก 26 สาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี (2015 – 2019)

Indicators* Meaning Methodology Source Weight

IMPACT

(or VISIBILITY) Web contents Impact Number of external networks (subnet) linking to the institution’s web pages (normalized and then maximum value is chosen) Ahrefs
Majestic 50%

OPENNESS

(or TRANSPARENCY) Top cited researchers Number of citations from Top 210 authors Google Scholar Profiles 10%

EXCELLENCE

(or SCHOLAR) Top cited papers Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the 26 disciplines of the full database. Data for the 5-year period : 2015-2019 Scimago 40%

*ซึ่งเกณฑ์ในปีนี้มีการยกเลิกตัวชี้วัด “PRESENCE”

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Cybermetrics Lab ครั้งนี้ กับครั้งที่ผ่านมา (Ranking Web of Universities July 2020) สามารถติดตามดูได้ที่         https://www.gotoknow.org/posts/679572

Webometrics ถือเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications
มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับ เป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 16 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ Webometrics Thailand 2021
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
31/1/2564 19:32:06น. 884
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน