คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม“Microsoft Word 365” เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

1/2/2564 11:22:18น. 243
อบรม“Microsoft Word 365”
      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเลขานุการฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "ICT Secretary Official Short course Training Series" หัวข้อ “Microsoft Word 365” โดยมีนายวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้งาน Microsoft Word 365 ให้แก่บุคลากรสายบริการภายในคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากร โดยมีการนำเทคนิค และ ขั้นตอนการตั้งค่าหนังสือราชการ หนังสือเวียน และสารบัญในการทำหนังสือราชการ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะจัดอบรมทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยใช้เวลาอบรมคอร์สละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 คอร์ส โดยจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมอีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/2/2564 11:22:18น. 243
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม“Microsoft Word 365” เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน