คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”ทักษะการทำวิจัยด้านนิติศาสตร์”

1/2/2564 15:17:21น. 1225
Research Skills to the National Institute of Justice

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”ทักษะการทำวิจัยด้านนิติศาสตร์” ให้กับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สปป. ลาว (The National Institute of Justice, Lao PDR) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2564 ผ่านระบบ MS Teams โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน คณะวิทยากรในการประชุมประกอบด้วย รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย, ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร, ผศ.อุดม งามเมืองสกุล, และอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก Citizen Engagement for Good Governance, Accountability and Rule of Law Project (CEGGA) และหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft für Internationalale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerapong.ke@up.ac.th   
1/2/2564 15:17:21น. 1225
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”ทักษะการทำวิจัยด้านนิติศาสตร์”

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน