คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแนะนำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

4/2/2564 9:13:47น. 761
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าแนะแนว และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สุดารัตน์ แซ่จ๋าว/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
4/2/2564 9:13:47น. 761
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแนะนำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน