วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. พะเยา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน “SpaceFIGHT 2020”

4/2/2564 16:02:25น. 1962
SpaceFIGHT 2020
        นิสิต ทีม 7-UP หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน “1st Payload Design Competition” (SpaceFIGHT 2020) การแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนา Payload ครั้งแรกของประเทศไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในเทคโนโลยีอวกาศ จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.)
            ทีม 7-UP ซึ่งภายในทีมมีสมาชิก ดังนี้ นายธนาธิป ชุมภูวัง, นายณัฏฐชัย แซ่เติน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายชุติพันธ์ เชี่ยวสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งทีม 7-UP เป็น 1 ใน 10 ทีม ที่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขัน จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 35 ทีม
              การออกแบบและพัฒนา Payload คือ การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในดาวเทียม เพื่อใช้ทำภาจกิจต่าง ๆ ในอวกาศ โดยแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกแบบแนวความคิดภารกิจที่ต้องการทำในอวกาศ พร้อมทั้งสร้างและพัฒนา Payload ของดาวเทียมที่สามารถใช้งานได้จริงในอวกาศ โดยแผงวงจรเพย์โหลด (Payload) ที่จะถูกบรรจุลงไปในดาวเทียมโครงการ Thailand Space Consortium (TSC) จะมีกำหนดการส่งดาวเทียมขึ้นสู่ห้วงอวกาศในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม 2565 โดยโครงการ Thailand Space Consortium (TSC) นี้ มีพันธกิจหลักในการสร้างบุคลากรของชาติ หรือเรียกว่า Human Capacity Building เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศในประเทศที่มากขึ้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
4/2/2564 16:02:25น. 1962
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. พะเยา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน “SpaceFIGHT 2020”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน