ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา เสริมศักยภาพการใช้สมาร์ทโฟน กลุ่มผู้พิการและคนดูแลผู้พิการ

12/2/2564 22:39:25น. 248
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการอบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างรายได้ ในโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพแก่คนพิการต้นแบบลุ่มน้ำอิงภายใต้แนวคิด การสร้างความมั่นคงทางอาหารภายหลัง Covid-19" รุ่นที่ 3 แก่กลุ่มผู้พิการและคนดูแลผู้พิการจากอำเภอเทิง ณ เฮือนพะเยาธารสวรรค์กว๊านพะเยา ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/2/2564 22:39:25น. 248
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา เสริมศักยภาพการใช้สมาร์ทโฟน กลุ่มผู้พิการและคนดูแลผู้พิการ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน