คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขนส่งสารเคมีที่ใช้แล้ว (waste) ไปที่โรงเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอการกำจัด

15/2/2564 10:27:50น. 645
สารเคมีที่ใช้แล้ว (waste)
          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย คุณขวัญหล้า แสนสุภา หัวหน้างานปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นักวิทยาศาสตร์จากทุกสาขาวิชาและหลักสูตร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันขนส่งสารเคมีที่ใช้แล้ว (waste) จากการเรียนการสอนและการวิจัย โดยขนส่งจากห้องปฎิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปจัดเก็บที่โรงเก็บของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามแนวทางของโครงการสำนักงานสีเขียวและโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในคณะมีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
          ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนักวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดระบบการเก็บของเสียตามที่มหาวิทยาพะเยากำหนดตามรูปแบบ UP Waste Track และได้รับความร่วมมือจากกองอาคารสถานที่ในการจัดรถ 6 ล้อพร้อมคนขับเพื่อขนส่งสารเคมีดังกล่าวด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
15/2/2564 10:27:50น. 645
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขนส่งสารเคมีที่ใช้แล้ว (waste) ไปที่โรงเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอการกำจัด

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน