คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดแถลงนโยบายและแนะนำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 15/2/2564 14:50:34น. 156

สโมสรนิสิตหาเสียง64-5

เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง เวลา ๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม การแถลงนโยบายและแนะนำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ลานกิจกรรมของคณะฯ โดย มีผู้สมัครฯ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ หมายเลข ๑ นายสุชาติ นายส่วย นิสิตชั้นปีที่ ใน หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และ หมายเลข ๒ นายอนุรักษ์ หมิ่นขัด นิสิตชั้นปีที ๒ ใน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ก่อนการแถลงนโยบายและแนะนำตัว ชมรมดนตรีสากลของสโมสรนิสิตฯ ได้มาขับกล่อมให้ความบันเทิง เป็นเวลานานประมาณ ๓๐ นาที สโมสรนิสิตฯ ได้มาแจกขนมขบเคี้ยว และคณบดีฯ ได้สั่งไอสครีม มาให้ทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประทานร่วมกัน เพื่อผ่อนคลายความเครียด ตามด้วย การแถลงนโยบายและแนะนำตัว ของ ผู้สมัครฯ ทั้ง ๒ ราย ดังกล่าว กิจกรรมนี้จบลง ในเวลา ประมาณ ๑๒:๕๕ น. ก่อนที่นิสิตทุกคน จะแยกย้ายกันไปเรียน ตามตารางเรียนของตนเอง คณะสหเวชศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรม การส่งเสริมประชาธิปไตย ในหมู่นิสิตเป็นอย่างดี ตลอดมาและตลอดไป ตามเป้าหมาย ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสงค์ ให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ เป็นคนดีของสังคม และ เป็นเสาหลักของครอบครัว   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Gomate La-orpansakul / Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/2/2564 14:50:34

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน