คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาส ปีใหม่ และ ตรุษจีน ๒๕๖๔

16/2/2564 17:01:54น. 357
ทำบุญปีใหม่ตรุษจีน64 AHS UP 1

เมื่อ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง เวลา ๐๗:๓๐-๐๘:๓๐ น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ และ ตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นิสิต บุคคลากร และ ผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จสิ้นการตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ให้พร และ เดินทางกลับวัดแล้ว มีการจับฉลากแจกรางวัลอั่งเปาจาก ผู้บริหารคณะฯ ใจดี สนับสนุนอั่งเป่า เป็นจำนวนเงิน ตามลำดับ ดังนี้ คณบดีฯ ๙,๐๐๐.- บาท รองคณบดีฯ ท่านละ ๓,๐๐๐.- บาท ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน ท่านละ ๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงินรางวัล ๒๐,๕๐๐.- บาท โดย ผู้บริหารไม่มีสิทธิ์ ได้รับรางวัลอั่งเปาเหล่านี้ ยกเว้น รางวัลใหญ่ (VIP Pao) จำนวน ๒ รางวัล จาก ท่านคณบดี ที่ ผู้อยู่ในงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน รางวัลอั่งเปา แบ่งเป็น JitRit Pao จำนวน ๓๐ รางวัล ๆ ๑๐๐.- บาท Jew Pao จำนวน ๕ รางวัล ๆ ๓๐๐.- บาท MiNi Pao จำนวน ๗ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐.- บาท Big Pao จำนวน ๕ รางวัล ๆ ๑,๐๐๐.- บาท และ สุดท้าย VIP Pao จำนวน ๒ รางวัล ๆ ๒,๕๐๐.- บาท กิจกรรมนี้ นอกจากจะได้ทำบุญสร้างกุศลให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสโดยทั่วกันแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานเฮฮาตื่นเต้นเร้าใจ ให้กับบุคคลากรทุกท่านเป็นอย่างดี ทางคณะฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะสร้างขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากรทุกท่านทุกระดับ มุ่งมั่นทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนา คณะฯ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล ให้จงได้ในเร็ววัน โดย เน้นที่สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเป็นหลัก   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Gomate La-orpansakul   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
16/2/2564 17:01:54น. 357
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาส ปีใหม่ และ ตรุษจีน ๒๕๖๔

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน