คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการค่ายจิตอาสาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 1 23/2/2564 8:09:45น. 124

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการค่ายจิตอาสาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายจิตอาสาอนามัยชุมชนครั้งที่ 1 ณ ตำบลขุนควร อำเภอปง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ดร.ปฏิพัทธ์ วงศ์เรือง ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์แสงชัย วงศ์มานะกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแพทย์แผนจีน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/2/2564 8:09:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน