อธิการบดี ลงพื้นที่สำรวจแนวร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง

23/2/2564 13:53:40น. 1499
ลงพื้นที่สำรวจแนวร่องน้ำ
 

     

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่สำรวจดูแนวร่องน้ำ เพื่อดูเส้นทางน้ำไว้เก็บกักน้ำ ซึ่งการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ปัจจุบัน มีการจัดทำแผนการใช้น้ำดิบและน้ำประปาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลหน้าแล้งที่กำลังจะมาเยือน           จากนั้น ได้สำรวจพื้นที่เพื่อทำแผนปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็นสวนสารธารณะและเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับนิสิตและบุคลากร รวมทั้งได้กำชับให้ดำเนินการเพิ่มไฟฟ้าสองสว่างภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/2/2564 13:53:40น. 1499
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ลงพื้นที่สำรวจแนวร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง

#ลงพื้นที่สำรวจแนวร่องน้ำ #สวนสารธารณะ #กักเก็บน้ำ
#sdg6

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน