ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ คุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (คุณอั้ม)

23/2/2564 16:17:33น. 1105
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, อธิชาติ ชุมนานนท์
          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ คุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (คุณอั้ม) ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท พาว มิราเคิล จำกัด, คุณนพวริทธิ์ โกมลวุฒิสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาว มิราเคิล จำกัด, คุณรัฐวิชญ์ สิริอมรสิทธิ์ ประธานบริหาร บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการลงนามสัญญาและส่งมอบเทคโนโลยีองค์ความรู้จากผลงานวิจัย “วิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาที่มีปริมาณไฟโคไซยานินสูง” ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะผู้เยี่ยมชม
          ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สำหรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เซลล์และชีวโมเลกุล โภชนาการคลินิกของนักวิจัยในคณะและทีมผู้เยี่ยมชม โดยคุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (คุณอั้ม) ได้ให้ความสนใจตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย (BIA) ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถวิเคราะห์การใช้พลังงาน การเทียบอายุร่างกาย มวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน แบบแยกส่วนของร่างกายทั้ง 5 ส่วน (แขนข้างซ้าย-ขวา, ขาข้างซ้าย-ขวาและลำตัว) วิเคราะห์สภาพร่างกายว่ามีน้ำหนักเกินหรือไม่ หากมีน้ำหนักเกินก็สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ได้ว่าเกิดจากสภาพร่างกายมีไขมันเกิน หรือจากการที่มีมวลกล้ามเนื้อมาก ซึ่งสะดวกต่อการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เช่น การเพิ่มกล้ามเนื้อ การลดไขมัน การรักษาสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้ยังประเมินอัตราส่วนของน้ำในร่างกาย วิเคราะห์ถึงระดับความสมดุลของน้ำภายในเซลล์และน้ำภายนอกเซลล์เพื่อใช้ในการประเมินการเกิดอาการบวมน้ำ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทานอาหารที่มีรสเค็ม, ภาวะขาดสารอาหาร,ภาวะหลังคลอดบุตร และการออกกำลังกาย เป็นต้น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
23/2/2564 16:17:33น. 1105
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ คุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (คุณอั้ม)

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg2 #sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน