คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนิสิตที่กำลังศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ

23/2/2564 16:58:48น. 1227
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล และอาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงศ์ นำนิสิตที่กำลังศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในวางแผนการสื่อสาร เพื่อการจัดการภัยพิบัติที่มีชุมชนเป็นฐานราก โดยได้รับความร่วมมือจากคุณณรงค์วิษณุ์ ธรรมชมพู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง และชุมชนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

 

#ภัยพิบัติห้ามไม่ได้แต่ลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วย #การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/2/2564 16:58:48น. 1227
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนิสิตที่กำลังศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน