คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

23/2/2564 17:03:40น. 745
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ในหัวข้อ อบรมคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็ร สำหรับหลักสูตรด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ได้แก่เรื่อง บัญญัติไตรยางค์ การแก้สมการอย่างง่าย การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมการอธิบายค่าสมการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นิสิตในครั้งนี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/2/2564 17:03:40น. 745
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน