กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. 2564

25/2/2564 13:41:26น. 312
โครงการกองบริการการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. 2564 โดยมี Mr. Kellen James จากเพจ Eat Guava กินฝรั่ง with Kellen James ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คน! ซึ่งมีดีกรีจบจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีประสบการณ์สอนภาษามาเป็นเวลานานกว่า 6 ปี ได้มาสร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
25/2/2564 13:41:26น. 312
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะยา พ.ศ. 2564

##IconUP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน