คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

8/3/2564 13:51:58น. 842
เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ตำบลเชียงบาน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ


    วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรองอาจ มณีใหม่ รองคณบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ นำคณะนักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลเชียงบาน และตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อนำไปจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้บริโภค โดยการดำเนินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    ในโอกาสเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรองอาจ มณีใหม่ยังได้ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงานในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมายของคณะเภสัชศาสตร์ และร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาชุมชน การเฝ้าระวังโรคระบาด และการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่

-----------------------------------------------------

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188,3182      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกฤติยาภรณ์ ชมภูนิมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
8/3/2564 13:51:58น. 842
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #วิสาหกิจชุมชน #อำเภอเชียงคำ
#sdg1 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน