ขอแสดงความยินดี นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

11/3/2564 16:00:58น. 1146
อ. วีรยาปรีดาลิขิต  ดร. ลภัสรดามุ่งหมาย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  อ. ภก. ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ

อ. วีรยาปรีดาลิขิต

ดร. ลภัสรดามุ่งหมาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

อ. ภก. ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

https://www.scientific.net/KEM.859.166

Preedalikit, W., Pintha, K., Tantipaiboonwong, P., Aunsri, N., Vivattanaseth, P., & Mungmai, L. (2020). Inhibitory Effect of Perilla frutescens L. Leaves Extract on Melanogenesis and Skin Whitening Efficacy in the Underarm Whitening Product Application. Key Engineering Materials, 859, 166–171.
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
11/3/2564 16:00:58น. 1146
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดี นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ #วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน