รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564

13/3/2564 13:50:49น. 2621
มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการสอนดีเด่น

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศผลรางวัล อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564 ให้กับ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทาง สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตระหนักถึงความสำคัญ ของอาจารย์ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญในการให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัด "โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอน ให้ทันสมัยเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุตมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ต้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ ในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
13/3/2564 13:50:49น. 2621
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564

#คณะนิติศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน