ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภก. กิตติภัค เจ็งฮั้ว อาจารย์สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

15/3/2564 14:12:27น. 1910
ดร. ภก. กิตติภัค เจ็งฮั้ว นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Jenghua K, Chinwong S, Chinwong D,Kanjanarat P. (2020)  Development of a list of potentially inappropriate medications for patients with heart failure (PIMHF). Research in Social and Administrative Pharmacy, DOI:10.1016/j.sapharm.2020.07.021

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร. ภก. กิตติภัค เจ็งฮั้ว

อาจารย์สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S1551741120302667

Jenghua K, Chinwong S, Chinwong D,Kanjanarat P. (2020)

Development of a list of potentially inappropriate medications for patients with heart failure (PIMHF). Research in Social and Administrative Pharmacy, DOI:10.1016/j.sapharm.2020.07.021   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
15/3/2564 14:12:27น. 1910
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภก. กิตติภัค เจ็งฮั้ว อาจารย์สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน