ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

23/3/2564 16:19:25น. 811
ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน  https://www.scientific.net/KEM.859.87

ขอแสดงความยินดี กับ

ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

https://www.scientific.net/KEM.859.87

Suksaeree J, Khondee S. (2020). Synthesis and Characterization of Polyethylene Glycol Modified Chitosan, Key Engineering Materials, 859, 87–93.  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
23/3/2564 16:19:25น. 811
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน