กองคลังดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง ในเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

23/3/2564 16:59:34น. 974
กองคลัง ม.พะเยา  โครงการ
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง ในเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยได้รับเกียรติ์จาก รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ประจำวิชาภาคภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าวฯ

โดยการจัดการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่บุคลากรกองคลัง และบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการการด้านสารบรรณ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเองและวางแผนการทำงานร่วมกัน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิชัย ไชยกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    พิชัย ไชยกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   
23/3/2564 16:59:34น. 974
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองคลังดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง ในเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

#กองคลัง #โครงการกองคลัง
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน