สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 1)

29/3/2564 15:33:15น. 320
UPITI

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนธุรกิจอาหาร โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุมาลินี ทันตวิริยะ ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย อย. การเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเลขสารรบบอาหาร (เลข อย. อาหาร) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร แบบแปลนแผนผังการขออนุญาตสถานที่ผลิตรวมถึงเส้นทางการเข้าออกพื้นที่ การกำหนดป้ายบ่งชี้ กฎระเบียบภายในสถานที่ผลิตแต่ละกลุ่มสินค้า

และในวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก ดร.รณกร สร้อยนาค ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิทยากรในกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องแนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมอาหารการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสำคัญหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม Workshop การสร้างความคิดผลิตภัณฑ์และการคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 ณ พื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (UPSPACE) มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
29/3/2564 15:33:15น. 320
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน