เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการ นำโดยคณาจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมนิสิตศึกษาดูงาน 2 แห่ง

30/3/2564 12:58:16น. 487
ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

นำโดย รศ.ชวลีย์ ณ ถลาง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมด้วยนิสิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้ไปศึกษาดูงาน 2 แห่ง ดังนี้

โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ภายในตึกที่สูงเป็นอันดับสองของกรุงเทพฯ

โรงแรม Prince Theatre Heritage Stay จากโรงภาพยนตร์ไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี (ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง) ชื่อเดิม ปรินซ์ รามา ได้ถูกบูรณะปรับปรุงใหม่

วัตถุประสงค์

เข้าใจรูปแบบและประเภทของที่พัก โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาธุรกิจที่พัก

กระบวนการสำรวจ การวางแผนและการออกแบบ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจที่พัก ความสำคัญของหลักการและวิธีประเมินการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน หลักการวิเคราะห์พื้นที่โครงการ การออกแบบและการใช้ประโยชน์พื้นที่ แนวคิดหลักการบริหารคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และแนวโน้มของการพัฒนาธุรกิจที่พักในอนาคต 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
30/3/2564 12:58:16น. 487
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการ นำโดยคณาจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมนิสิตศึกษาดูงาน 2 แห่ง

#CMBKK


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน