ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

30/3/2564 17:09:00น. 1035
ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่  อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  การประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมของผู้ให้บริการในร้านยาโดยใช้ผู้ป่วยจำลอง

ขอแสดงความยินดี กับ

ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่
อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา


สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

การประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมของผู้ให้บริการในร้านยาโดยใช้ผู้ป่วยจำลอง

ใน

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TBPS/article/view/241947?fbclid=IwAR36UHRpqIyKhw4RJorlGB5hlKpSpA-wqGV2PqnMgFFDd_pALlG0-T1yx0E

องอาจ มณีใหม่, ฐาปนี ใจปินตา, พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์. (2563). การประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมของผู้ให้บริการในร้านยาโดยใช้ผู้ป่วยจำลอง. วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์, 15(2), 47-57.  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
30/3/2564 17:09:00น. 1035
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน