SEEN จัดอบรม U2T โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

1/4/2564 14:06:15น. 1869
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ ต.บ้านสางและ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาในพื้นที่ จำนวนกว่า 60 คน เข้าอบรม เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการจัดการชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกิจกรรมอบรมของโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาสังคมชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
1/4/2564 14:06:15น. 1869
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN จัดอบรม U2T โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

#SEENUP
#sdg1 #sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน