การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2/4/2564 8:50:21น. 712
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วชิระ จอมรัตนี   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
2/4/2564 8:50:21น. 712
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

#กองบริการการศึกษา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน