ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ระดับมืออาชีพ ประจำปี 2563

2/4/2564 9:58:35น. 290
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ระดับ 3 ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

          ซึ่งในโครงการครั้งนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ "เล่า สู่ กัน ฟัง สไตล์การสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ" โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ทั้ง 3 องค์ประกอบ อันได้แก่ องค์ความรู้ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และคุณค่าของอาจารย์ และเพื่อส่งเสริมการรับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ ร่วมเสวนาในเวทีนี้อีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
2/4/2564 9:58:35น. 290
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ระดับมืออาชีพ ประจำปี 2563

#คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #up #มพ.
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน