สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE

5/4/2564 9:38:07น. 1868
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) จัดโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เรื่องการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว โดยวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)  และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงาน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสียในสำนักงาน หมวดที่ 5 การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรเป็นต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธม)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
5/4/2564 9:38:07น. 1868
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน