ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2

5/4/2564 14:16:42น. 2996
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ทั้ง 5 ท่าน

ที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2  

ในกิจกรรมโครงการเสวนาหัวข้อ “เล่า สู่ กัน ฟัง สไตล์การสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยผู้ได้รับมอบประกาศนียบัตร มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จันทิมา ชูรัศมี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุภาวดี บุญทา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัจฉรา ปัญโญศักดิ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.องอาจ มณีใหม่

5. ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย

ทั้งนี้ การจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ทั้ง 3 องค์ประกอบ อันได้แก่ องค์ความรู้ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และคุณค่าของอาจารย์ และเพื่อส่งเสริมการรับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
5/4/2564 14:16:42น. 2996
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน