คณะ ICT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

5/4/2564 16:30:55น. 49
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
       เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาพะเยา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จำนวนกว่า 90 คน ที่มาศึกษาดูงาน โดยมี ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวให้การต้อนรับฯ และแนะนำหลักสูตรสำหรับการเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นนำคณะศึกษาดูงานชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ Microcontroller ซึ่งมีนักเรียนสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ
ในอนาคต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
5/4/2564 16:30:55น. 49
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน