นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับบริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

7/4/2564 11:09:46น. 843
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,ชีววิถี
          เมื่อวันที่ 2 เมษยน 2564 ที่ผ่านมา ดร.อำนาจ อ่อนสอาด หัวหน้าโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมศักดิ์ พินธะ นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับผู้ประกอบการ บริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยได้รับการตรวจประเมินเพื่อปิดโครงการจากศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พูลโภคา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลิดร.นฤกมล ภู่ขาว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ณ บริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด จังหวัดน่าน โดยการประสานงานและดำเนินการ โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร. นิจติยา สุวรรณสม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. นิจติยา สุวรรณสม   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
7/4/2564 11:09:46น. 843
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับบริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ชีววิถี


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน